Klachtprocedure

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Mijn praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De vereniging is een landelijk collectief van therapeuten. De vereniging verbindt therapeuten met afspraken over opleiding en ervaring, hoe we ons dienen te gedragen en op welke manier we ons vak uitvoeren. En: het is de plek waar jij terecht kunt als je vragen of klachten hebt over mijn behandeling die je niet met mij wilt of kunt bespreken.

 

Open over alles

Mijn praktijk is altijd open waar het gaat om vragen of klachten. De aard van het werk zorgt er voor dat cliënten dat niet altijd makkelijk vinden. Overigens zal ik je tijdens de behandeling veel ruimte geven voor evaluatie; van het proces, van je vorderingen, van ons werk samen en van mij. Toch kan ik me voorstellen dat als iets je echt dwars zit je dat liever met een derde bespreekt. Aarzel vooral niet om daarvoor contact op te nemen met het NFG.

 

De Geschillencommissie van de NFG

Per 1 januari 2017 is er binnen de beroepsvereninging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) een Wkkgz-proof geschillencommissie actief. Sinds 1 januari is dit geregeld via:  CAM COOP CAM COOP is aangesloten bij de  Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen

  

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris zal per 1 januari 2021 via CAM COOP worden geleverd. De CAM COOP heeft de klachtenafhandeling ingekocht bij:  Klacht & Company

Door beide functies bij CAM COOP neer te leggen voldoet de NFG aan de in de wet geëiste onafhankelijkheid van zowel de klachtenfunctionaris alsook de geschillencommissie. 

 

Gegevens NFG

Het beste stuur je je klacht per brief naar het Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, Afdeling Registratie en Tuchtrecht-Instituut, Postbus 75, 9430 AB Westerbork. In een klacht moet staan:

Naam, adres en woonplaats van de klager.

Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde.

Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.

Handtekening van de klager.

Mijn NFG registratienummer is: 7202027440 Vakgroep: VPMW