De stap naar een psycholoog, psychotherapeut of alternatief genezer is niet altijd even makkelijk. Behalve concrete psychische problemen liggen ook sluimerende gevoelens van bijvoorbeeld onvrede, depressie, spanning of onrust vaak ten grondslag aan het idee om psychologische hulp te zoeken. Hierbij zorgt de ogenschijnlijk simpele vraag “wanneer ga je in therapie?” vaak voor twijfel. Er is echter geen eenduidig antwoord op de vraag waar de grens ligt tussen wanneer men psychische problemen zelf aan kan, en wanneer het raadzaam is om hulp van buitenaf in te schakelen in de vorm van therapie. Enerzijds wil men psychische problemen het liefst zelf de baas worden, anderzijds is de effectiviteit van therapie vaak het grootst als men in een vroeg stadium hulp zoekt, wanneer de klachten nog niet zijn door ontwikkeld.

 

Twijfel rondom het zoeken van hulp wordt nog eens extra gevoed door het taboe dat voor sommigen nog steeds rond therapie hangt. Het taboe dat rust op therapie kan mensen ervan weerhouden om hulp te zoeken wanneer dat nodig is. Tegenwoordig zal het echter nog maar weinig voorkomen dat men veroordeelt wordt door de sociale omgeving omdat men bij een psycholoog loopt of andere geestelijke gezondheidszorg ontvangt. Associaties met gekte lijken de therapeut en de cliënt voorgoed achter zich te hebben gelaten.

 

Intake

Het eerste gesprek bestaat uit een kennismaking, het omschrijven van het probleem en een voorlopige conclusie.

 

Vervolgconsult

Het tweede en de daarop volgende gesprekken zijn gericht op inzicht bieden in de problematiek en aanpakken van het probleem middels een behandelplan. 

 

Verzetten/ annuleren afspraak                     

Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos verzet of geannuleerd worden. Daarna wordt, ongeacht de reden, het normale tarief in rekening gebracht.

 

Crisis en bereikbaarheid bij spoed

Wanneer je binnen de praktijk in behandeling bent en er is sprake van crisis, kun je contact met mij opnemen (mailen, whatsapp of bellen). Kun je mij niet bereiken, neem dan contact op met je huisarts. De praktijk is niet 24 uur per dag bereikbaar. Tijdens kantooruren probeer ik zo snel mogelijk te reageren. Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de huisartsenpost.

 

Heb je veel last van gedachten aan zelfmoord, dan kun je ook bellen met online zelfmoorpreventie 0900-0113. of bezoek hun website: www.113.nl