Begeleiding bij alcoholgebruik Als je te veel en/of te vaak drinkt, heb je meestal een goede reden: je voelt je alleen, je hebt stress of je kunt anders niet slapen. Of misschien denk je dat je alleen met drank op leuk en gezellig bent. Teveel drinken beïnvloedt je leven, vaak meer dan je onder ogen wilt zien. Als jij en/of je omgeving vindt dat je te veel drinkt en daardoor een probleem hebt kun je begeleiding krijgen bij het onderzoeken, minderen en/of stoppen van je drinkpatroon. Dit kan zowel individueel als samen met je partner, familielid en/of dierbare.

 

Onderzoek voor mogelijke alcoholproblemen Is bedoeld voor mensen ter ondersteuning van een hulpvraag of tot het vergroten van zelfkennis. Onderstaande testen/ meetinstrumenten worden tijdens een consult door de therapeut afgenomen en de uitslag wordt, afhankelijk van de grootte, in een volgende gesprek besproken.

 

DVA Doorlichting Voorlichting Alcoholgebruik (DVA) is als test bedoeld om mensen met mogelijke alcoholproblemen voor te lichten en te adviseren. Dit met als doel de motivatie voor veranderingen in het drinkgedrag, respectievelijk het zoeken en aanvaarden van hulpverlening te bevorderen. Daarvoor heeft de DVA een constructief confronterend karakter en volgt de DVA de lijnen van het zogeheten motiverend interview. DVA omvat 3 sessies van 1 uur. 

 

EuropAsi De Europe Addiction Severity Index (EuropAsi) is een meetinstrument waarmee op betrouwbare wijze de aard en de ernst van de verslaving uit worden gedrukt in scores. Meerdere leefgebieden worden daarbij in kaart gebracht vanuit de visie dat een verslavingsprobleem nooit een geïsoleerd probleem is. De leefgebieden die aan bod komen zijn: lichamelijke gezondheid, arbeid/opleiding en inkomen, middelengebruik, justitie, psychische problemen, familie en sociale relaties en vrije tijd. De Europ-ASI wordt op een eenduidige manier afgenomen zodat ze door derden uit andere voorzieningen op eenzelfde manier kan worden geïnterpreteerd. Het kan een eerste stap zijn om problemen waarvoor je hulp zoekt te inventariseren en kan in een later stadium een basis vormen voor het opstellen van een begeleidingsplan. EuropAsi omvat 1 sessie van 1.5 uur.