Klachten: 

· Opvoedingsproblemen

· Verstoorde hiërarchie in het gezin

· Als er sprake is van geweld binnen het gezin

· Rouwverwerking

· Problemen binnen nieuw samengestelde gezinnen 

· Veranderingen in de gezinssamenstelling

 

In de gesprekken kijk ik samen met de gezinsleden naar hoe ieder met elkaar omgaat, hoe de communicatie verloopt, hoe de rollen binnen het gezin zijn, welke patronen er zijn, hoe de gezinsstructuur is, hoe bepaalde problemen in stand gehouden worden, welke tegenstrijdige wensen en verlangens er kunnen zijn, wat de sterke kanten zijn en hoe het probleemoplossend vermogen is. Zowel de hulpvraag, de relaties en de reactiepatronen krijgen aandacht. Ook de mogelijkheden om vicieuze cirkels te doorbreken worden onderzocht. En er wordt bekeken wie (wat en hoe) kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.