Leefstijltrainingen voor aanpakken van alcoholproblemen Onderstaande individuele trainingen zijn bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een helder gestructureerd traject. Van belang is te weten dat mensen die meerdere middelen gebruiken, gokken en/of een game-verslaving hebben niet in aanmerking komen voor deze trainingen. Verder wordt in de training geen aandacht besteed aan behandeling van achterliggende problemen (zoals bv. relatieproblematiek). Je wordt verondersteld zelf in staat te zijn overige nodige veranderingen binnen jouw eigen leven op orde te brengen.  

 

Leefstijltraining 1 Is bedoeld voor mensen die relatief weinig of nog maar kort problemen ervaren met of door hun alcoholgebruik. Het is een individuele training waarbij je in vier gesprekken, van elk 1 uur, leert hoe je jou gebruik van alcohol kan veranderen.Tijdens de training leer je praktische vaardigheden die gericht zijn op minder gebruiken of helemaal stoppen met je alcoholgebruik. Bijvoorbeeld vaardigheden waarmee je leert hoe jij alcohol kunt weigeren of hoe je kunt voorkomen dat je in situaties komt waarin je gebruikt. Er wordt gewerkt met een werkboek en met opdrachten die voor een deel thuis uitgewerkt dienen te worden. 

 

Leefstijltraining 2 Is bedoeld voor mensen die al langdurige of ernstige problemen ervaren met gebruik van alcohol. Het is een individuele training die bestaat uit maximaal tien gesprekken van elk 1 uur. Tijdens de training leer je vaardigheden waarmee je verandering kunt brengen in het gebruik. En je gebruik onder controle te houden. Je krijgt verschillende opdrachten en oefeningen waardoor je gestimuleerd wordt je alcoholgebruik te doorbreken of te veranderen. Tijdens de gesprekken is er ook aandacht voor enkele keuzeonderwerpen zoals ‘omgaan met depressie’ en ‘omgaan met eenzaamheid’.