Beweging en bewogen
Ik groeide op, een kind betrokken bij de wereld om haar heen. Het milieu, de maatschappij en vooral de zorg. Er is zo veel zorg nodig, en er wordt zo weinig zorg gegeven. Het ging me aan het hart. Zoals het elk kind aan het hart gaat. Maar bij mij verdween het niet.

Verdieping via het werkveld
Na mijn middelbare school, wist ik dat ik in “hulpverleningsland” wilde gaan werken. De daarvoor benodigde opleidingen en cursussen vormden hiervoor mijn basis. En de meer dan 20 jaar werkervaring, binnen de eerste en tweede lijn van de Geestelijke Gezondheidszorg, heeft bijgedragen aan hoe ik werk als therapeut.

Betrokken, direct en doelgericht
Inmiddels werk ik al weer geruime tijd voor mezelf en heb een manier van behandelen ontwikkeld die even praktisch en daadkrachtig als verrijkend en inzicht gevend is. Als therapeut werk ik samen met jou en zul je merken dat we snel tot de kern van jouw probleem komen. Soms is dat best confronterend. Ik ben er echter van overtuigd dat het je helpt, jezelf te helpen. Dat is de kern van mijn werk: je helpen, jezelf te helpen. En niet alleen je probleem op te lossen, maar je inzicht te geven en je als mens te laten groeien. Want voluit leven kun je… als je je veilig genoeg voelt om nieuwe stappen te zetten zonder daarin afhankelijk te zijn van anderen.

Wees jezelf; er zijn al zoveel anderen
Het mooie aan mijn werk vind ik om anderen te helpen om op een andere manier naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Ik stimuleer jou om meer vertrouwen te krijgen in jezelf, waardoor jij het gevoel krijgt meer invloed te kunnen uitoefenen op jouw leven. En dat geeft mij voldoening.

Josie van Dijk