Mijn Logo en betekenis
Mijn Logo: het blad met kleuren zie ik als de ervaringen die we elk in ons leven opdoen. Als we geboren worden zijn we een “tabula rasa” (een onbeschreven blad). De opgedane levenservaringen bestaan voor mij uit biologische, psychologische en sociale factoren. Dit vormt onze blauwdruk, ook wel persoonlijkheid genoemd.
Er kunnen in ons leven zowel prettige als nare ervaringen voordoen en zo ontstaan er heldere en troebele kleuren op ons blad (tabula rasa).
Doormiddel van therapie belicht ik de facetten waar jij aan wilt werken en ondersteun je bij het (her)vinden van je eigen kleur(en).
 
Ik heb gekozen voor de kleur groen omdat deze voor mij staat voor:
·         natuur en milieu
·         groei en bloei, genezing en heling
·         orde, rust
·         veiligheid en betrouwbaarheid
·         balans en harmonie
·         vrijheid, neutraliserend
·         voorjaar, jeugd en vernieuwend
·         vitaliserend en ontspannend
·         welvaart en overvloed