klachten: 

· Problemen tijdens of na een scheiding

· Problemen bij het ouder worden 

· Problemen met vriendschappen

· Relatieproblemen 

· Seksuele problemen 

· Verwerkingsproblemen ten gevolge van een ziekte 

· Verlies- en rouwverwerking 

· Traumaverwerking/ EMDR

 

Ik kijk samen met jou naar de knelpunten die je in jouw leven ondervindt en de keuzes waar je voor staat. Tijdens de gesprekken zullen de moeilijkheden en mogelijkheden op één of meer van je levensgebieden worden bekeken om zo tot een beter inzicht van de je huidige situatie te komen. Door inzicht te krijgen in je gedachten, gedrag en gevoelens kun je leren een probleem op een andere manier te bekijken en te ervaren. Uitgaande van het eigen probleemoplossend vermogen wordt er procesmatig gewerkt aan het oplossen of accepteren van een probleem.